Seán Ó Foghlú Secretary General, Department of Education and Skills


Paper Title N/A

Seán Ó Foghlú has been the Secretary General of the Department of Education and Skills since February 2012.

From 2008 until 2012 he was an Assistant Secretary General in the Department of Education and Skills. During that period he had responsibility for a number of different areas including: the Planning and Building Unit in Tullamore, school transport and social inclusion.

Prior to his appointment as Assistant Secretary General he led the establishment of the National Qualifications Authority of Ireland and was the Authority’s first Chief Executive from 2001. In this role he led the development and implementation of the National Framework of Qualifications. He was Head of Policy and Planning for two years from 1999 to 2001 in the Higher Education Authority. Seán started in the Department of Education in 1992 and worked there until 1999 on policy issues including the White Paper on Education (1995), the Universities Act (1997), the Qualifications Act (1999) and the Commission on the Points System.

Read more about the National Conference here.

Read more about the conference's other speakers here.

Tá Seán Ó Foghlú ina Ard-Rúnaí ar an Roinn Oideachais agus Scileanna ó bhí Feabhra 2012 ann.

Idir 2008 agus 2012 d’fheidhmigh sé mar Ard-Rúnaí Cúnta na Roinne Oideachais agus Scileanna. Le linn na tréimhse sin bhí sé freagrach as réimsí éagsúla, lena n-áirítear: An tAonad Pleanála agus Tógála i dTulach Mhór, iompar scoile agus cuimsiú sóisialta.

Sular ceapadh é mar Ard-Rúnaí Cúnta bhí sé i gceannas ar Údarás Náisiúnta Cáilíochtaí na hÉireann a bhunú agus ba é chéad Phríomhfheidhmeannach an Údaráis é ó 2001 ar aghaidh. Sa ról sin threoraigh sé forbairt agus cur i bhfeidhm an Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí. Bhí sé ina Cheann Polasaí agus Pleanála ar feadh dhá bhliain ó 1999 go 2001 san Údarás um Ard-Oideachas. Thosaigh Seán ag obair sa Roinn Oideachais i 1992 agus d’oibrigh sé ann go 1999 ar cheisteanna polasaí lena n-áirítear an Páipéar Bán ar Oideachas (1995), Acht na nOllscoileanna (1997), Acht na gCáilíochtaí (1999) agus an Coimisiún ar Chóras na bPointí.

Léigh níos mó faoin gComhdháil Náisiúnta anseo.

Léigh níos mó faoi na cainteoirí eile a bheidh ag an gcomhdháil anseo.

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.