Professor Willie Donnelly An tOllamh Willie Donnelly


Paper Title - The Role of Education in Addressing the Challenges of the Twenty First Century

Teideal an Pháipéir - The Role of Education in Addressing the Challenges of the Twenty First Century

Professor Willie Donnelly was appointed President of Waterford Institute of Technology (WIT) in April 2015, having held the position of Head of Research and Innovation at the Institute for the previous 10 years. He is also Chair of the Telecommunications Software and Systems Group (TSSG), a world class research mobile service and communications management research centre. Prior to entering academia Professor Donnelly worked for 15 years in the telecommunications and utilities industries.

His main areas of research interest are the management of next generation networks. He has extended his work in this area to focus on smart agriculture and in particular the development of integrated communications management solutions and decision support systems for secure food production.

Nationally, he has led two HEA funded PRTLI projects, M-Zones and FutureCom and was director of the SFI Strategic Cluster FAME. He is a Co-PI on the SFI funded Principle Investigator Precision Dairy project and of the Science Foundation Ireland research centre Connect. He has led more than 30 Pan-European projects working with key international industry players such as Ericsson, D-Telekom, ATOS and Nokia. He is the founder member of a number of HPSUs in the mobile service space including Feedhenry, Fuseami and Zolk-C.

He is a member of the Research, Innovation, and Science Policy Experts (RISE) high level group (HLG) established by Commissioner Moedas. RISE gives direct strategic support to the European Commissioner for research, innovation, and science and to the European Commission. He is the Irish representative on the European member state Future Internet Forum. He is a founding member of the European Digital Enlightenment Forum which is an expert level think tank providing guidance to Europe on digital policy.

Read more about the National Conference here.

Read more about the conference's other speakers here.

Ceapadh an tOllamh Willie Donnelly ina Uachtarán ar Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge i mí Aibreáin 2015, agus an post mar Cheann Taighde agus Nuálaíochta aige san Institiúid ar feadh 10 mbliana roimhe sin. Tá sé ina Chathaoirleach freisin ar an nGrúpa Bogearraí agus Córas Teileachumarsáide (TSSG), ionad taighde den scoth le haghaidh taighde ar sheirbhísí móibíleacha agus bainistíochta cumarsáide. Sula ndeachaigh sé isteach sa saol acadúil d’oibrigh an tOllamh Donnelly ar feadh 15 bliana sna tionscail teileachumarsáide agus fóntas.

Is iad bainistiú líonraí don chéad ghlúin eile na príomhréimsí taighde atá aige. Leathnaigh sé amach a chuid oibre sa réimse sin chun díriú ar thalmhaíocht chliste agus go háirithe ar réitigh bainistíochta cumarsáide lánpháirtithe agus córais tacaíochta cinntí le haghaidh táirgeadh bia slán a fhorbairt.

Go náisiúnta, stiúir sé dhá thionscadal de chuid an Chláir um Thaighde in Institiúidí Tríú Leibhéal (PRTLI), M-Zones agus FutureCom agus bhí sé ina stiúrthóir ar an gCnuasach Straitéiseach FAME de chuid Fhondúireacht Eolaíochta Éireann (SFI). Tá sé mar Chomh-Phríomhthaighdeoir ar an tionscadal atá á mhaoiniú ag an SFI, Principle Investigator Precision Dairy, agus ar ionad taighde Fhondúireacht Eolaíochta Éireann Connect. Bhí sé ina stiúrthóir ar bhreis is 30 tionscadal uile-Eorpach ag obair le príomhpháirtithe sa tionscal idirnáisiúnta cosúil le Ericsson, D-Telekom, ATOS agus Nokia. Bhí sé ar dhuine de na daoine a bhunaigh roinnt gnólachtaí Tosaithe Ardacmhainne (HPSU) sa spás seirbhísí móibíleacha lena n-áirítear Feedhenry, Fuseami agus Zolk-C.

Tá sé ina bhall den ghrúpa ardleibhéil Taighde, Nuálaíochta, agus Saineolaithe ar Bheartas Eolaíocht (RISE) a bhunaigh an Coimisinéir Moedas. Tugann RISE tacaíocht dhíreach straitéiseach don Choimisinéir Eorpach um thaighde, nuálaíocht, agus eolaíocht agus don Choimisiún Eorpach. Is é ionadaí na hÉireann é ar Fhóram Idirlín na Todhchaí do bhallstáit na hEorpa. Bhí sé ar dhuine de na daoine a bhunaigh Fóram Eagnaíochta Digití na hEorpa, ar meitheal saineolaithe iad a thugann treoir don Eoraip maidir le beartas digiteach.

Léigh tuilleadh faoin gComhdháil Náisiúnta anseo.

Léigh tuilleadh faoi chainteoirí eile na comhdhála anseo.

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.