Professor Mary Corcoran An tOllamh Mary Corcoran


Paper Title – Independent Ireland in Comparative Perspective

Teideal an Pháipéir - Independent Ireland in Comparative Perspective

Mary P. Corcoran is Professor of Sociology at Maynooth University. A graduate of Trinity College Dublin and Columbia University, New York, her research interests lie primarily in the fields of urban sociology, public culture and the sociology of migration. The author of numerous scholarly articles and reports, Corcoran is the co-author with Perry Share and Brian Conway of A Sociology of Ireland (2012, fourth edition); co-editor with Kevin Lalor of Reflections on Crisis: The Role of the Public Intellectual (2012); co-author with Jane Gray and Michel Peillon of Suburban Affiliations: Social Relations in the Greater Dublin Area (2010); co-editor of Ireland of the Illusions (2010); Belongings: Shaping Identity in Modern Ireland (2008); Uncertain Ireland (2006); Place and Non-place (2004) and Ireland Unbound (2002). Corcoran’s co-edited book (with Mark O’Brien), Censorship and the Democratic State, was published in 2005. Her earlier book, Irish Illegals: Transients between Two Societies (1993) charted the experiences of undocumented Irish people in New York City during the 1980s.

A Taoiseach’s nominee to the Nation’s Economic and Social Forum, Corcoran has also served previously on the Senate of the NUI and on the Social Science Committee of the RIA. She is currently in her second term of office as a member of Maynooth University’s Governing Authority. A member of the Local Community Development Committee, South Dublin County Council, Corcoran is also a member of the Board of the Childhood Development Initiative. Her RIA Dublin Talks contribution is available at https://www.ria.ie/event/dublin-talks.aspx

Read more about the National Conference here.

Read more about the conference's other speakers here.

Tá Mary P. Corcoran ina hOllamh le Socheolaíocht ag Ollscoil Mhaigh Nuad. Is céimí de Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath agus Columbia University, Nua-Eabhrac í, agus baineann a spéis taighde go príomha le réimsí na socheolaíochta uirbí, cultúr an phobail agus socheolaíocht na himirce. Is iomaí alt agus tuairisc léannta scríofa aici, agus tá Corcoran ina comhúdar le Perry Share agus Brian Conway ar A Sociology of Ireland (2012, an ceathrú heagrán); ina comheagarthóir le Kevin Lalor ar Reflections on Crisis: The Role of the Public Intellectual (2012); ina comhúdar le Jane Gray agus Michel Peillon ar Suburban Affiliations: Social Relations in the Greater Dublin Area (2010); ina comheagarthóir ar Ireland of the Illusions (2010); Belongings: Shaping Identity in Modern Ireland (2008); Uncertain Ireland (2006); Place and Non-place (2004) agus Ireland Unbound (2002). Foilsíodh an leabhar a ndearna Corcoran comheagarthóireacht uirthi (le Mark O’Brien), Censorship and the Democratic State, in 2005. Rinneadh cur síos i leabhar dá cuid roimhe sin, Irish Illegals: Transients between Two Societies (1993) ar Éireannaigh gan cáipéisí inimirce i gCathair Nua-Eabhrac i rith na 1980idí.

Ainmnitheach de chuid an Taoisigh ar an bhFóram Náisiúnta Eacnamaíoch agus Sóisialach, bhí sí ar fónamh i Seanad OÉ agus ar Choiste Eolaíocht Shóisialta Acadamh Ríoga na hÉireann roimhe seo. Tá sí ina dara téarma oifige mar bhall d’Údarás Rialaithe Ollscoil Mhaigh Nuad faoi láthair. Is ball í de Choiste Forbartha Pobail Áitiúil, Comhairle Contae Átha Cliath Theas, agus tá Corcoran ina ball de Bhord an Tionscnaimh Forbartha don Óige freisin. Tá an méid a bhí le rá aici ag Dublin Talks de chuid Acadamh Ríoga na hÉireann le fáil ar https://www.ria.ie/event/dublin-talks.aspx

Léigh tuilleadh faoin gComhdháil Náisiúnta anseo.

Léigh tuilleadh faoi chainteoirí eile na comhdhála anseo.

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.