Professor Louise Richardson Vice-Chancellor, University of Oxford


Paper Title - The Role of Education in Addressing the Challenges of the Twenty First Century

Professor Louise Richardson became Vice-Chancellor of the University of Oxford on 1 January 2016, having previously served as Principal and Vice-Chancellor of the University of St. Andrews for seven years.
A native of Ireland, she studied history in Trinity College Dublin before gaining her PhD at Harvard University where she spent twenty years on the faculty of the Harvard Government Department and latterly as Executive Dean of the Radcliffe Institute for Advanced Study. She served on Scotland’s Council of Economic Advisers and currently sits on the boards of the Carnegie Corporation of New York, the Booker Prize Foundation and numerous other charities.

A political scientist by training, Professor Richardson is widely recognised as one of the world’s foremost experts on terrorism and counter-terrorism. Her publications include Democracy and Counterterrorism: Lessons from the Past (2007), What Terrorists Want: Understanding the Enemy, Containing the Threat (2006), The Roots of Terrorism (2006), and When Allies Differ (1996). She has also written numerous articles on international terrorism, British foreign and defence policy, security institutions, and international relations; lectured to public, professional, media and education groups; and served on the editorial boards of several journals and presses.

Her awards include the Sumner Prize for work towards the prevention of war and the establishment of universal peace, Harvard’s Centennial Medal, and honorary doctorates from MGIMO University, Queen’s University Belfast and the University of Aberdeen. In 2015 she became an Honorary member of the Royal Irish Academy. In 2016 Professor Richardson was elected to the Academy of Social Sciences in the United Kingdom and to the American Academy of Arts and Sciences.

Read more about the National Conference here.

Read more about the conference's other speakers here.

Rinneadh Leas-Seansailéir ar Ollscoil Oxford de Louise Richardson ar an 1 Eanáir 2016, tar éis di feidhmiú mar Phríomhoide agus Leas-Seansailéir in Ollscoil St. Andrews ar feadh seacht mbliana.

Duine de bhunadh na hÉireann, rinne sí staidéar i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath sular bhain sí a Dochtúireacht amach in Ollscoil Harvard, áit ar chaith sí fiche bliain ar fhoireann teagaisc Roinn Rialtais Harvard agus ina dhiaidh sin bhí sí ina Déan Feidhmiúcháin sa Radcliffe Institute for Advanced Study. D’fhóin sí ar Chomhairle Comhairleoirí Eacnamaíocha na hAlban agus faoi láthair tá sí ag fónamh ar bhoird an Carnegie Corporation of New York, an Booker Prize Foundation agus go leor carthanas eile.

Tá an tOllamh Richardson oilte mar eolaí pholaitiúil agus tá sí aitheanta mar dhuine de na saineolaithe is fearr ar domhan ar sceimhlitheoireacht agus frithsceimhlitheoireacht. I measc a foilseacháin tá Democracy and Counterterrorism: Lessons from the Past (2007), What Terrorists Want: Understanding the Enemy, Containing the Threat (2006), The Roots of Terrorism (2006), agus When Allies Differ (1996). Is iomaí alt atá scríofa aici freisin ar sceimhlitheoireacht idirnáisiúnta, polasaí eachtrach agus cosanta na Breataine, insitiúidí slandála, agus caidrimh idirnáisiúnta, tá léachtaí tugtha aici do ghrúpaí poiblí, gairmiúla, meán agus oideachais agus d’fhóin sí ar choistí eagarthóireachta irisí agus preasanna éagsúla.

I measc na ngradam a bronnadh uirthi tá Gradam Sumner as obair chun cogadh a chosc agus síocháin uilíoch a bhunú, an Centennial Medal ó Harvard, agus dochtúireachtaí onóracha as Ollscoil MGIMO, Ollscoil na Banríona, Béal Feirste agus Ollscoil Aberdeen. Sa bhliain 2015 rinneadh comhalta Onórach d’Acadamh Ríoga na hÉireann di. In 2016 toghadh an tOllamh Richardson chun Acadamh na nEolaíochtaí Sóisialta sa Ríocht Aontaithe, agus chun Acadamh Ealaíon agus Eolaíochtaí Mheiriceá.

Léigh níos mó faoin gComhdháil Náisiúnta anseo.

Léigh níos mó faoi na cainteoirí eile a bheidh ag an gcomhdháil anseo.

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.