Professor Jennifer Todd University College Dublin


Paper Title – Political Futures and New Paradigms

Jennifer Todd is (full) Professor, Member of the Royal Irish Academy, UN Global Expert, and member of the advisory board of a number of projects, including the Northern Ireland Peace Monitoring Project and the UNESCO Chair of Peace Education, SS Cyril and Methodius University, Skopje, Macedonia.

She was Director of the Institute for British Irish Studies at UCD (2007-2014, now Associate Director) and a visiting Fernand Braudel Senior Research Fellow, in the European University Institute, Spring 2016.

She has published, individually and jointly, over seven books, five edited journal special issues, 45 articles and 50 book chapters on ethnicity, identity, conflict and Northern Ireland, including the seminal 1996 Cambridge UP Dynamics of Conflict in Northern Ireland, and recent articles in Theory and Society, Archives Europeenennes de Sociologie, Political, Psychology, Political Studies, Nations and Nationalism and Parliamentary Affairs.

Her recent externally funded collective research projects generated major data sets on state elite understanding of the Northern Ireland peace process and on everyday understands of identity.

Read more about the National Conference here.

Read more about the conference's other speakers here.

Is í Jennifer Todd Ollamh (iomlán), Comhalta d’Acadamh Ríoga na hÉireann, Saineolaí Domhanda NA, agus ball de bhord comhairleach roinnt tionscadal, lena n-áirítear Tionscadal Faireacháin na Síochána i dTuaisceart Éireann agus Ollúnacht UNESCO um Oideachas Síochána, Ollscoil SS Cyril and Methodius, Skopje, Macedonia.

Ba Stiúrthóir Ina hnsitiúide um Léann na Breataine-na hÉireann in UCD í (2007 - 2014, is Stiúrthóir Comhlach anois í) agus Comhalta Taighde Sinsearach Fernand Braudel, san Institiúid Ollscoile Eorpach, Earrach 2016.

Tá níos mó ná 7 leabhar, 5 eagrán speisialta d’irisí in eagar, 45 alt agus 50 caibideal foilsithe aici, go haonair agus i gcomhar le daoine eile, ar eitneacht, féiniúlacht, coinbhleacht agus Tuaisceart Éireann, lena n-áirítear an leabhar ceannródaíoch i 1996 ó Cambridge UP, Dynamics of Conflict in Northern Ireland, agus ailt le déanaí in Theory and Society, Archives Europeennes de Sociologie, Political Psychology, Political Studies, Nations and Nationalism agus Parliamentary Affairs.

Ghin a tionscadail taighde le déanaí, a maoiníodh go seachtrach, mórthacair sonraí i dtaca le tuiscint scothaicme stáit ar phróiseas na síochána i dTuaisceart Éireann agus i dtaca le gnáth-thuiscint ar an bhféiniúlacht. 

Léigh níos mó faoin gComhdháil Náisiúnta anseo.

Léigh níos mó faoi na cainteoirí eile a bheidh ag an gcomhdháil anseo.

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.