Professor Fionnuala Waldron An tOllamh Fionnuala Waldron


Paper Title - The Role of Education in Addressing the Challenges of the Twenty First Century

Teideal an Pháipéir - The Role of Education in Addressing the Challenges of the Twenty First Century

Professor Fionnuala Waldron began her career in education as a primary teacher before becoming a teacher educator with a specialisation in history education in 1999. In 2009, Fionnuala was appointed Head of the Education Department in St Patrick’s College. The Department is the largest of its kind in Ireland with over 60 academic staff.

In 2010 she was appointed Dean of the Faculty of Education in St Patrick’s College. Fionnuala established a doctoral strand in teacher education as part of the Doctorate in Education (EdD) in 2012, the first of its kind in Ireland. In 2013 she was awarded a Cregan Professorship in Education by Dublin City University.

In recent years, Professor Waldron has led institutional change in education within Dublin City University which culminated in the establishment of the DCU Institute of Education in 2016. Professor Waldron is also Chair of the Centre for Human Rights and Citizenship Education (CHRCE) which she co-founded with Amnesty International (Ireland) in 2005. The CHRCE develops and teaches programmes in global citizenship education and intercultural education at undergraduate and masters level and engages in research and resource development in relation to global justice issues. While her main research interests lie in the areas of history education, human rights education and teacher education, Fionnuala also researches in the area of nineteenth century Irish history.

Key publications include the following: Waldron, F. & McCully, A. (2016); Republic of Ireland and Northern Ireland: eroded certainties and new possibilities. In R. Guyver (Ed.) Teaching History and the Changing Nation State: Transnational and Intranational Perspectives, London: Bloomsbury; Waldron, F. (2014); Moving beyond boundaries: Development education in initial teacher education. In S. McCloskey (Ed.), Development Education in Theory and Practice. Basingstoke: Palgrave MacMillan, and Waldron, F. (2013); Defending the cause: Parnell and the drink interest. In D. McCartney & P. Travers, Parnell Reconsidered. Dublin: UCD.

Read more about the National Conference here.

Read more about the conference's other speakers here.

Chuir an tOllamh Fionnuala Waldron tús lena gairm bheatha san oideachas mar mhúinteoir bunscoile sula raibh sí mar oideachasóir do mhúinteoirí agus speisialtacht aici in oideachas staire in 1999. In 2009, ceapadh Fionnuala mar Cheannasaí ar an Rannóg Oideachais i gColáiste Phádraig. Is í an Rannóg an ceann is mó dá cineál in Éirinn le breis is 60 foireann acadúil.

In 2010 ceapadh í mar Dhéan ar Dhámh an Oideachais i gColáiste Phádraig. Bhunaigh Fionnuala snáithe dochtúireachta in oideachas múinteoirí mar chuid den Dochtúireacht san Oideachas (EdD) in 2012, an chéad cheann dá chineál in Éirinn. In 2013 bhronn Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath Ollúnacht Cregan san Oideachas uirthi.

Le blianta beaga anuas, bhí an tOllamh Waldron i mbun athrú institiúide san oideachas laistigh d’Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath a raibh bunú Institiúid Oideachais DCU mar thoradh air in 2016. Tá an tOllamh Waldron ina Cathaoirleach freisin ar an Ionad um Chearta an Duine agus Oideachas Saoránachta (CHRCE) a chomhbhunaigh sí le Amnesty International (Éire) in 2005. Forbraíonn agus múineann an CHRCE cláir ar oideachas saoránachta domhanda agus oideachas idirchultúrtha ag leibhéal fochéime agus máistreachta agus bíonn siad ag gabháil d’fhorbairt taighde agus acmhainní maidir le saincheisteanna ceartais ar fud an domhain. Cé gur réimsí taighde mar oideachas staire, oideachas ar chearta an duine agus oideachas múinteoirí na cinn is mó spéis léi, déanann Fionnuala taighde freisin i réimse stair na hÉireann sa naoú haois déag.

I measc na bpríomhfhoilseachán dá cuid tá siad seo a leanas: Waldron, F. & McCully, A. (2016); Republic of Ireland and Northern Ireland: eroded certainties and new possibilities. In R. Guyver (Eag.) Teaching History and the Changing Nation State: Transnational and Intranational Perspectives, Londain: Bloomsbury; Waldron, F. (2014); Moving beyond boundaries: Development education in initial teacher education. In S. McCloskey (Eag.), Development Education in Theory and Practice. Basingstoke: Palgrave MacMillan, and Waldron, F. (2013); Defending the cause: Parnell and the drink interest. In D. McCartney & P. Travers, Parnell Reconsidered. Baile Átha Cliath: An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath.

Léigh tuilleadh faoin gComhdháil Náisiúnta anseo.

Léigh tuilleadh faoi chainteoirí eile na comhdhála anseo.

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.