Professor Emmet O’Connor An tOllamh Emmet O’Connor


Paper Title - The Promise of 1916: Radicalism, Radicalisation and Resettlement 1916-2016

Teideal an Pháipéir - The Promise of 1916: Radicalism, Radicalisation and Resettlement 1916-2016

Emmet O’Connor completed a BA in History and Politics in University College, Galway in 1977, an MA in UCG in 1979, and a PhD at St John’s College, Cambridge in 1984. Since 1985 he has lectured in the School of History in Ulster University. Between 1983 and 2001, he co-edited Saothar, and is an honorary president of the Irish Labour History Society.

He has published widely on labour history, including Syndicalism in Ireland, 1917-23 (Cork University Press, 1988); Reds and the Green: Ireland, Russia, and the Communist Internationals, 1919-43 (UCD Press, 2004) and A Labour History of Ireland, 1824-2000 (UCD Press, 2011), and Big Jim Larkin: Hero or Wrecker? (UCD Press, 2015). In 2016 he edited an edition of Socialist History (no.49) on 1916: James Connolly and Easter Week.

At present he is working on a study of class in Irish history.

Read more about the National Conference here.

Read more about the conference's other speakers here.

Rinne Emmet O’Connor BA i Stair agus Polaitíocht i gColáiste na hOllscoile, Gaillimh in 1977, Máistreacht san ollscoil chéanna in 1979, agus PhD in St John’s College, Cambridge in 1984. Ó 1985 i leith tá sé ag léachtóireacht i Scoil na Staire in Ollscoil Uladh. Idir 1983 agus 2001, bhí sé mar chomheagarthóir ar Saothar, agus tá sé ina uachtarán oinigh ar Chumann Staire Lucht Saothair na hÉireann.

Tá cuid mhaith foilsithe aige ar stair saothair, lena n-áirítear Syndicalism in Ireland, 1917-23 (Cork University Press, 1988); Reds and the Green: Ireland, Russia, and the Communist Internationals, 1919-43 (UCD Press, 2004) agus A Labour History of Ireland, 1824-2000 (UCD Press, 2011), agus Big Jim Larkin: Hero or Wrecker? (UCD Press, 2015). In 2016 rinne sé eagarthóireacht ar eagrán de Socialist History (uimh. 49) ar 1916: James Connolly and Easter Week.

Tá sé ag obair faoi láthair ar staidéar ar aicme i stair na hÉireann.

Léigh tuilleadh faoin gComhdháil Náisiúnta anseo.

Léigh tuilleadh faoi chainteoirí eile na comhdhála anseo.

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.