Dr. Niamh Hourigan An Dr Niamh Hourigan


Paper Title - The Role of Education in addressing the Challenges of the Twenty First Century

Teideal an Pháipéir - The Role of Education in addressing the Challenges of the Twenty First Century

Dr. Niamh Hourigan has written a range of books on the themes of Irish political culture, social exclusion and globalization. Her most recent monograph on the moral basis of Irish political culture is entitled Rule-breakers: Why ‘being there’ trumps ‘being fair’ in Ireland (2015). She edited Understanding Limerick: Social Exclusion and Change, a book which featured the findings of her three year study of fear and feuding in marginalized communities in Limerick city.

In 2010, Niamh co-authored The TEACH Report: Traveller Education and Adults: Crisis, Challenge and Change which was commissioned by the National Association of Travellers' Centres. This report examined the experiences of Travellers as they attempt to progress into mainstream further education and tracked a variety of obstacles they encounter including external prejudice and internal feuding. She has been involved in a range of research projects funded by Irish Aid, Universities Ireland and the Irish Research Council.

Between 2011-2015, Niamh Hourigan was Chair of the Editorial Committee of Cork University Press and she is a former editor of the Irish Journal of Sociology. She is currently conducting research on cultural intimacy, perceptions of gangs and the impact of austerity in Ireland. She is a regular contributor the broadcast and print media.

Read more about the National Conference here.

Read more about the conference's other speakers here.

Tá roinnt leabhar scríofa ag an Dr Niamh Hourigan ar théamaí mar chultúr polaitiúil na hÉireann, eisiamh sóisialta agus domhandú. Is é teideal an mhonagraif is déanaí a scríobh sí ar bhunús morálta chultúr polaitiúil na hÉireann ná Rule-breakers: Why ‘being there’ trumps ‘being fair’ in Ireland (2015). Chuir sí Understanding Limerick: Social Exclusion and Change in eagar, leabhar ina raibh na torthaí ón staidéar trí bliana a rinne sí ar eagla agus ar bhruíon i bpobail imeallacha i gcathair Luimnigh.

In 2010, bhí Niamh ina comhúdar ar The TEACH Report: Traveller Education and Adults: Crisis, Challenge and Change a choimisiúnaigh an Cumann Náisiúnta ar Ionaid don Lucht Siúil. Rinneadh imscrúdú sa tuarascáil sin ar thaithí an Lucht Siúil agus iarracht á déanamh acu dul ar aghaidh go breisoideachas príomhshrutha agus tarraingíodh aird ar shrianta éagsúla a bhíonn le sárú acu lena n-áirítear claontacht ón taobh amuigh agus coimhlint nó troid eatarthu féin. Bhí baint aici le raon tionscadail taighde a fuair maoiniú ó Chúnamh Éireann, Ollscoileanna Éireann agus an Chomhairle um Thaighde in Éirinn.

Idir 2011 agus 2015, bhí Niamh Hourigan ina Cathaoirleach ar Choiste Eagarthóireachta Cork University Press agus is iar-eagarthóir í den Irish Journal of Sociology. Tá sí i mbun taighde i láthair na huaire ar dhlúthchaidreamh cultúrtha, ar dhearcthaí faoi bhuíonta agus ar thionchar na déine in Éirinn. Bíonn sí le feiceáil go minic ar an teilifís agus sna meáin chlóite.

Léigh tuilleadh faoin gComhdháil Náisiúnta anseo.

Léigh tuilleadh faoi chainteoirí eile na comhdhála anseo.

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.