Dr. Mary Canning Board Member, Higher Education Authority


Paper Title - The Role of Education in Addressing the Challenges of the Twenty First Century

As a former Lead Education Specialist for the World Bank, Mary Canning has worked on education policy in a wide range of countries in Europe and Central Asia. Since 2007, she has served as a member of the Higher Education Authority, Ireland. In 2009, she was appointed to the National Strategic Review of Higher Education in Ireland. From 2010 to 2012, she was a member of the Governing Authority of National University of Ireland, Maynooth. She joined the Board of the Long Room Hub in Trinity College Dublin in 2013. In 2010, she was elected to the Royal Irish Academy and in 2014 was awarded a D.Litt (honoris causa) by the NUI.

Dr. Canning continues to write on higher education systems and has contributed to numerous World Bank and OECD publications.

Read more about the National Conference here.

Read more about the conference's other speakers here.

Mar iarPhríomh-Speisialtóir Oideachais don Bhanc Domhanda, d’oibrigh Mary Canning ar pholasaí oideachais i raon leathan de thíortha san Eoraip agus san Áise Láir. Is ball í den Údarás um Ard- Oideachas ó bhí 2007 ann. Sa bhliain 2009, ceapadh í ar an Athbhreithniú Náisiúnta Straitéiseach ar an Ard-Oideachas in Éirinn. Ó 2010 go 2012, ba bhall í d’Údarás Rialúcháin Ollscoil na hÉireann, Má Nuad. Ghlac sí áit ar Bhord Mhol an tSeomra Fhada i gColáiste na Tríonóide in 2013. Sa bhliain 2010, toghadh í chuig Acadamh Ríoga na hÉireann agus in 2014 bronnadh D.Litt (honoris causa) uirthi ó Ollscoil na hÉireann.

Leanann an Dr. Canning léi ag scríobh faoi chórais ard-oideachais agus is iomaí foilseachán de chuid an Bhainc Dhomhanda agus an ECFE a bhfuil ailt scríofa aici dóibh.

Léigh níos mó faoin gComhdháil Náisiúnta anseo.

Léigh níos mó faoi na cainteoirí eile a bheidh ag an gcomhdháil anseo.

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.