Dr. Annie Doona President, Institute of Art, Design & Technology


Paper Title – Mothers and Other Others: Representing Ireland Beyond Borders

Annie Doona is President of IADT (Institute of Art, Design & Technology) Dún Laoghaire. She has extensive experience in strategy development, educational leadership, curriculum design and delivery, and equality and diversity. Dr Doona has been involved in developing national strategies for Further and Higher Education in the UK and Ireland. She is a Board Member of Institutes of Technology Ireland, and a Board Member and Associate Fellow of Gradcam (Graduate School of Creative Arts and Media). She has experience as a member and chair of quality assurance review panels, validation panels, programmatic and institutional reviews both in the UK and in Ireland. Dr Doona is a frequent visitor to Lithuania where she has been a member or chair of Institutional Review and Programme Review panels.

Dr Doona is currently Acting Chair of the Irish Film Board. Dr Doona is a member of the Institute of Directors, The International Women’s Forum, Women in Film and Television Ireland and the Women’s Executive Network and has a strong passion for and commitment to diversity and equality issues.

In her spare time Dr. Doona enjoys Zumba, baking, walking, theatre and film.

Read more about the National Conference here.

Read more about the conference's other speakers here.

Is í an Dr Annie Doona Uachtarán na hInstitiúide Ealaíne, Deartha & Teicneolaíochta, Dún Laoghaire. Tá taithí fhairsing aici I bhforbairt straitéiseach, ceannaireacht oideachasúil, dearadh agus soláthar curaclaim, agus comhionannas agus éagsúlacht. Tá obair dénta ag an Dr Doona ar straitéisí náisiúnta a fhobairt don Bhreisoideachas agus don Ardoideachas san RA agus in Éirinn. Is ball í de Bhord Institiúidí Teicneolaíochta na hÉireann, Comhalta Boird agus Ánra Comhlach de Gradcam (Scoil Chéimithe na nEalaíon Cruthaitheacha agus na Meán). Tá taithí aici mar bhall agus mar chathaoirleach ar phainéil athbhreithnithe dearbhaithe cáilíochta, painéil bailíochtaithe, athbhreithniú cláir agus institiúide san RA agus in Éirinn araon. Tugann an Dr Doona cuairt go mini car an Liotuáin, áit a raibh sí ina ball agus ina cathaoirleach ar phainéil athbhreaithnithe Institiúide agus painéil athbhreithnithe cláir.

Is í an Dr Doona Cathaoirleach Gníomhach reatha Bhord Scannán na hÉireann. Is ball í d’Institiúid na Stiúrthóirí, Fóram Idirnáisiúnta na mBan, Women in Film and Television Ireland agus The Women’s Executive Network. Tá suim faoi Leith aici I gceisteanna éagsúlachta agus comhionnanais agus tá sí tiomantya go mór dóibh.

Mar chaitheamh aimsire baineann an Dr Doona sult as Zumba, bácáil, siúlóidí, amharclannaíocht agus scannáin.

Léigh níos mó faoin gComhdháil Náisiúnta anseo.

Léigh níos mó faoi na cainteoirí eile a bheidh ag an gcomhdháil anseo.

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.