Anthony Foley Senior Lecturer, Economics, Dublin City University


Paper Title – Independent Ireland in Comparative Perspective

Anthony Foley is Senior Lecturer in economics in DCU Business School and also head of the economics, finance and entrepreneurship academic group.

He was previously director of MBA programme and associate dean in the business school. He is currently chair of the DCU Discipline Committee. He is an associate lecturer with the Institute of Public Administration in economics and industrial development. His main research interests are Irish industrial development including multinationals and indigenous industry, the drinks and hospitality industry, and economic policy.

He has contributed extensively to the public debate in print and electronic media and commentary on the Irish economy since the economic collapse. He was economic advisor to the leader of the opposition from 1983 to 1987, Mr Charles Haughey.

He has previously worked as an economist with the ESRI, the Department of Economic Planning and Development, the IDA and NESC. He is economic advisor to the Drinks Industry Group of Ireland and has undertaken a range of economics consultancy and advisory projects for the national and international public sectors and the private sector.

Read more about the National Conference here.

Read more about the conference's other speakers here.

Is Léachtóir Sinsearach le heacnamaíocht é Anthony Foley i Scoil Ghnó Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath agus is ceann an ghrúpa acadúil eacnamaíochta, airgeadais agus fiontraíochta é freisin.

Is iar-stiúrthóir an chláir MBA é chomh maith le déan comhlach sa scoil ghnó. Is é an cathaoirleach reatha ar Choiste Smachta DCU. Is léachtóir comhlach é le heacnamaíocht agus forbairt thionsclaíoch san Fhoras Riaracháin.

Is iad a phríomhréimsí taighde forbairt thionsclaíoch na hÉireann lena n-áirítear cuideachtaí ilnáisiúnta agus tionsclaíocht dhúchasach, tionscal na ndeochanna agus an fháilteachais, agus polasaí eacnamaíochta.

Tá cuid mhór curtha aige leis an díospóireacht phoiblí sna meáin chlóite agus leictreonacha agus tráchtaireacht ar gheilleagar na hÉireann ó tharla an téarnamh geilleagrach. Bhí sé ina chomhairleoir eacnamaíochta ag ceannaire an fhreasúra ó 1983 go 1987, an tUasal Charles Haughey.

D’oibrigh sé roimhe seo mar eacnamaí leis an ESRI, an Roinn Pleanála agus Forbartha Eacnamaíochta, an IDA agus an NESC. Is comhairleoir eacnamaíochta Ghrúpa Thionscal na nDeochanna in Éirinn é agus tá obair déanta aige ar raon leathan de thionscadail chomhairleoireachta agus chomhairliúcháin eacnamaíochta do na hearnálacha poiblí náisiúnta agus idirnáisiúnta agus don earnáil phríobháideach.

Léigh níos mó faoin gComhdháil Náisiúnta anseo.

Léigh níos mó faoi na cainteoirí eile a bheidh ag an gcomhdháil anseo.

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.