Take part in ‘Census of the Heart’, Ireland’s alternative census Bí páirteach i nDaonáireamh an Chroí, daonáireamh malartach na hÉireann

Man overlooking Dublin mountains

A unique and alternative census, Census of the Heart seeks to get to the heart of the population by asking who we are and what we feel, as people alive in Ireland in 2016.

Daonáireamh sainiúil agus malartach é Daonáireamh an Chroí, a fhéachann le dul i gcion ar dhaoine trí fhiafraí dínn cé muid féin agus cad a mhothaímid, mar dhaoine atá beo in Éirinn in 2016.

Launched on the date of the 2016 National Census on April 24th and the centenary date of the Rising, The Trailblazery’s Census of the Heart is running until May 22nd. The Trailblazery are an Irish collective who create social experiences, their alternative census is a national enquiry that aims to capture the deeper dimension of people’s lived experience and to find out what it really means to be alive in Ireland exactly 100 years after Easter 1916.

Following the recent commemorations of and reflection on the events and people of 1916, Census of the Heart aims to excavate and preserve the state of the nation in 2016 for future generations. While the official census provides valuable data on the population, this alternative seeks to upgrade and augment that knowledge by asking deeper questions that tap into people’s inner worlds.

What matters to you in 2016?

Completing this census takes just 8 minutes, after which you’re free to share it with friends, family, colleagues and even random strangers via your social networks. The Census of the Heart survey runs for four weeks from April 24th – May 22nd on www.censusoftheheart.com

So after detailing on the National Census how many people you live with or how far you live from work, why not look inward to how you feel as a citizen of Ireland today. Future generations can then understand and learn from the data of the National Census, as well as from the Census of the Heart, to discover just who we were and how we felt in 2016.

A unique sociological artifact, you can take part in Census of the Heart until Sunday May 22nd.

Seoladh é ar dháta an Daonáirimh Náisiúnta 2016 an 24 Aibreán agus cothrom céad bliain ón Éirí Amach, tá Daonáireamh an Chroí le The Trailblazery ag rith go dtí 22 Bealtaine. Is comharghnó Éireannach é The Trailblazery a chruthaíonn taithí shóisialta, agus is fiosrúchán náisiúnta é a ndaonáireamh malartach a bhfuil sé mar aidhm aige dul i ngleic ar bhealach níos doimhne leis an gcineál saoil atá á chaitheamh ag daoine agus fáil amach cén bhrí i ndáiríre atá le bheith beo in Éirinn 100 bliain go beacht i ndiaidh Éirí Amach na Cásca 1916.

Tar éis an chomórtha le déanaí agus an mhachnaimh a rinneadh ar imeachtaí agus ar phearsa 1916, tá sé mar sprioc Daonáireamh an Chroí tochailt a dhéanamh ar staid an náisiúin in 2016 agus é a chaomhnú le haghaidh na nglún amach anseo. Cé go dtugtar sonraí fiúntacha sa daonáireamh oifigiúil maidir leis an daonra, féachtar sa leagan malartach seo cur leis an eolas sin agus é a fheabhsú trí cheisteanna níos doimhne a chur ar dhaoine faoin saol i ndáiríre.

Cad iad na rudaí atá tábhachtach duitse in 2016?

Ní thógann sé ach ocht nóiméad an daonáireamh seo a chomhlánú, agus ansin is fút féin é a roinnt le cairde, leis an teaghlach, le comhghleacaithe agus fiú le strainséirí a chastar ort sna meáin shóisialta. Beidh suirbhé Dhaonáireamh an Chroí ar siúl ar feadh ceithre seachtaineón 24 Aibreán go dtí an 22 Bealtaine ar www.censusoftheheart.com

Mar sin i ndiaidh duit sonraí a thabhairt don Daonáireamh Náisiúnta maidir le líon na ndaoine a bhfuil tú i do chónaí leo nó cá fhad ón obair atá cónaí ort, tabhair léargas ó do chroí ar conas a mhothaíonn tú mar shaoránach de chuid na hÉireann sa lá atá inniu ann. Beidh na glúine amach anseo in ann a thuiscint ansin agus go deimhin rud éigin a fhoghlaim ó shonraí an Daonáirimh Náisiúnta, agus ó Dhaonáireamh an Chroí, díreach go mbeidh a fhios acu cén sórt daoine a bhí ionainn agus conas a mhothaíomar in 2016.

Iarsma shocheolaíoch ar leith, is féidir leatsa a bheith páirteach i nDaonáireamh an Chroí go dtí Dé Domhnaigh, an 22 Bealtaine.

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.