New York dedicates month of free cultural events to Ireland Tiomnaíonn Nua-Eabhrac mí imeachtaí cultúrtha saor in aisce d’Éirinn


Salon Éire 100 gets underway across New York City this May in a dazzling array of art and performance spectacles created to celebrate Ireland’s cultural impact on the United States and the world.

Cuirfear tús le Salon Éire 100 ar fud Chathair Nua-Eabhrac i mí na Bealtaine i gcóiriú dochreidte de sheónna ealaíne agus léiriúcháin a cruthaíodh chun tionchar cultúrtha na hÉireann ar na Stáit Aontaithe agus ar an domhan a cheiliúradh.

This May in New York City, celebrate 100 years of Irish culture in America and around the world for free with Salon Éire 100, a series of salons featuring an inspiring and varied range of artistic works and performances designed to reflect on and rejoice in Ireland’s global influence.

Produced by Alison McKenna with the support of Culture Ireland as part of its 2016 Centenary Programme, Salon Éire is chock full of cultural highlights, including an evening of piano compositions - from 1916 to today - performed by celebrated Irish pianist Conor Linehan, and a soul-stirring performance of critically acclaimed drama Rebel, Rebel, starring Aisling O'Mara. Photography, literature, music, poetry and art will also feature across the programme of carefully curated events.

Salons and performances will take place across New York City, from the American Irish Historical Society on Fifth Avenue to the New York Public Library for the Performing Arts at Lincoln Center, and other spaces in between. 

Performances will run until June 26th.

All events are free to attend, but reservations are required.

For more information about Salon Éire, see here, or to see a full schedule and make reservations, visit Salon Éire 100 online.

I mí na Bealtaine i gCathair Nua-Eabhrac, gheobhaidh tú deis comóradh a dhéanamh ar 100 bliain de chultúr na hÉireann i Meiriceá agus ar fud an domhain agus é go léir saor in aisce in Salon Éire 100, sraith salón ina gcuimsítear raon inspreagtha agus éagsúil de shaothar agus de léiriúcháin ealaíonta a dearadh chun léiriú a thabhairt ar thionchar domhanda na hÉireann agus é a cheiliúradh.

Á léiriú ag Alison McKenna le tacaíocht ó Chultúr Éireann mar chuid dá Chlár Comórtha Céad Bliain 2016, beidh go leor buaicphointí cultúrtha le feiceáil in Salon Éire, lena n-áirítear tráthnóna de chumadóireacht ar an bpianó ó 1916 go dtí inniu – á léiriú ag an bpianódóir Éireannach clúiteach Conor Linehan, agus léiriú den dráma a fuair moladh ó na léirmheastóirí Rebel, Rebel, ina bhfuil Aisling O’Mara, dráma a rachaidh i gcion go mór ort. Beidh grianghrafadóireacht, litríocht, ceol, filíocht agus ealaín freisin mar chuid den chlár imeachtaí a mbeidh coimeádaíocht chúramach déanta air.

Beidh na salóin agus na léiriúcháin ar siúl ar fud Chathair Nua-Eabhrac, i gCumann Staire Mheiriceánach na hÉireann ar Fifth Avenue agus i Leabharlann Phoiblí Nua-Eabhrac le haghaidh na dTaibhealaíon in Lincoln Center, agus in áiteanna eile nach iad. 

Beidh na léiriúcháin ar siúl go dtí an 26 Meitheamh.

Tá saorchead isteach chuig na himeachtaí ar fad, ach ní mór áiteanna a chur in áirithe.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi Salon Éire, féach anseo, nó chun sceideal iomlán a fheiceáil agus áirithintí a dhéanamh, téigh chuig Salon Éire 100 ar líne.

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.