45th Listowel Writers’ Week to include reflections on the Rising Machnamh ar an Éirí Amach le bheith mar chuid den 45ú Seachtain Scríbhneoirí i Lios Tuathail

Before 1916 Robert Lynd

Now in its 45th year, the internationally acclaimed literary festival will include an event celebrating the words of 1916’s national and local heroes.

Beidh ócáid a dhéanfaidh ceiliúradh ar fhocail laochra áitiúla agus náisiúnta 1916 mar chuid den fhéile liteartha a bhfuil cáil idirnáisiúnta bainte amach aici agus atá ann anois le 45 bliain.

Taking place in the idyllic heritage town of Listowel, North Kerry from June 1st - 5th 2016, the setting for this exceptional festival couldn’t be better given that it’s the birthplace of luminaries like Dr. John B. Keane, Dr. Bryan MacMahon, Professor Brendan Kennelly, George Fitzmaurice, Maurice Walsh and Robert Leslie Boland.

An innovative literary festival that connects writers and audiences with unique events, just some of this year’s programme includes appearances by Gerbrand Bakker, Joanne Harris, A.C. Grayling, Danielle McLaughlin, David Park, Lucy Caldwell, Louis De Berniéres, Anakana Schofield, Patrick De Witt, James Runcie and A.L. Kennedy.

Also in attendance will be Pulitzer prize-winning poets Paul Muldoon and Gregory Pardlo, as well as award-winning writers Jean Echenoz from France and Israel’s Savyon Liebrecht.

One of the week’s programme includes an event on June 3rd commemorating Kerry-native The O’Rahilly (Michael Joseph O’Rahilly), a founding member of the Irish Volunteers who died by British gunfire retreating from the GPO during Easter Week. On June 4th The Stinging Fly present In the Wake of the Rising, which sees 43 writers respond to the events of 1916 and its legacy via short stories, essays, memoirs, poems and drama.

Other Rising-related events in the programme include:

  • Two historians giving national and local perspectives of the Rising
  • Actors performing stage readings of work by men and women of 1916
  • Music of 1916
  • An exhibition to interpret the works of the poets and writers of the 1916 Rising

Kerry poet Gabriel Fitzmaurice will also be resident at this year’s festival and will visit 10 national schools around Listowel, Tralee and Ardfert discussing the Proclamation and what it means to the children of 1916 and today. The children will submit either a poem or prose piece to Listowel Writers’ Week for a special reading and event during the festival.

Read the full programme here or see Listowel Writers’ Week online.

Beidh an fhéile á reáchtáil i mbaile álainn oidhreachta Lios Tuathail, i dtuaisceart Chiarraí, idir an 1 agus an 5 Meitheamh 2016, agus ní fhéadfadh sé a bheith in áit ní ba fheiliúnaí, ós rud é gurbh ann a rugadh uaisle, an Dr John B. Keane, an Dr Bryan MacMahon, an tOllamh Brendan Kennelly, George Fitzmaurice, Maurice Walsh agus Robert Leslie Boland ina measc.

Féile nuálaíoch liteartha atá ann ina nasctar scríbhneoirí agus lucht féachana le chéile le himeachtaí ar leith, agus i measc na ndaoine atá ar chlár na bliana seo tá: Gerbrand Bakker, Joanne Harris, A.C. Grayling, Danielle McLaughlin, David Park, Lucy Caldwell, Louis De Berniéres, Anakana Schofield, Patrick De Witt, James Runcie agus A.L. Kennedy.

Beidh na filí Paul Muldoon agus Gregory Pardlo, a bhain an gradam Pulitzer amach, i láthair freisin, chomh maith le scríbhneoirí eile a bhfuil duaiseanna go leor bainte amach acu, Jean Echenoz ón bhFrainc agus Savyon Liebrecht ón Iosrael.

Mar chuid de chlár na seachtaine beidh imeacht ar an 3 Meitheamh le comóradh a dhéanamh ar an Rathailleach (Mícheál Seosamh Ó Rathaille), Ciarraíoch a bhí ar dhuine de bhunaitheoirí Óglaigh na hÉireann agus ar mharaigh na Sasanaigh é agus é ag éalú ó Ard-Oifig an Phoist le linn Sheachtain na Cásca. Ar an 4 Meitheamh, cuirfidh The Stinging Fly In the Wake of the Rising i láthair, nuair a thabharfadh 43 scríbhneoir freagra ar imeachtaí 1916 agus an méid a thit amach ina dhiaidh trí ghearrscéalta, aistí, cuimhní cinn, dánta agus drámaíocht.

I measc na n-imeachtaí eile a bhfuil baint acu leis an Éirí Amach tá:

  • Beirt staraithe ag léiriú dearcthaí náisiúnta agus áitiúla ar an Éirí Amach
  • Aisteoirí ag déanamh aithrise ar shaothar fhir agus mhná 1916
  • Ceol 1916
  • Taispeántas chun ciall a bhaint as saothar fhilí agus scríbhneoirí Éirí Amach 1916

Bheidh an file Ciarraíoch Gabriel Fitzmaurice i láthair ag féile na bliana seo agus tabharfaidh sé cuairt ar 10 mbunscoil i gceantar Lios Tuathail, Thrá Lí agus Ard Fhearta chun an Forógra agus an tábhacht atá leis do pháistí 1916 agus do pháistí an lae inniu a phlé. Cuirfidh gach dalta dán nó píosa próis isteach chuig Seachtain Scríbhneoirí Lios Tuathail agus léifear iad sin ag seisiún léitheoireachta agus imeacht speisialta le linn na féile.

Is féidir breathnú ar an gclár ina iomláine anseo nó ar Sheachtain Scríbhneoirí Lios Tuathail ar líne.

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.