Events Imeachtaí

Women of Ireland 1916-2016 An téacs i nGaeilge le teacht

  • Start / Tús:
  • 08.03.16
  • Royal Hospital Kilmainham
  • Event webpage
  • / Leathanach gréasáin imeachtaí

Commemoration event to highlight the significant role played by women in the 1916 Rising.

Ócáid chomórtha chun aird a tharraingt ar an ról mór a bhí ag na mná in Éirí Amach 1916.

This important event, which will take place on International Women's Day, will see the State commemorate the role of women in 1916 with a keynote address by President Higgins and a special performance by RTÉ Concert Orchestra ensemble of music and song ‘Left Behind: The Widows of 1916’ and a community performance.

This event will take place in the Royal Hospital Kilmainham, Dublin 8 / Irish Museum of Modern Art (IMMA) on the 8th of March at 1:30pm, with an expected duration of 2.5 hours. There will also be a film screened, which will illustrate contemporary stories highlighting influential Irish women today, as well as elements of community projects, including the Richmond Barracks community quilt project.

After the conclusion of the formal ceremony, those present will be able to view a street theatre performance by a local community women's group. An exhibition will be on display, viewable by invited guests before and after the ceremony.

Ag an ócáid thábhachtach seo, a bheidh ar siúl ar Lá Idirnáisiúnta na mBan, déanfaidh an Stát comóradh ar ról na mban i 1916 le spreagaitheasc ón Uachtarán Ó hUigínn agus le taibhiú speisialta ceoil agus amhrán ar an téama ‘Mná i 1916’.

Cuirfear scannán i láthair freisin, a léireoidh scéalta comhaimseartha a leagfaidh béim ar mhná Éireannacha a bhfuil tionchar mór acu sa lá atá inniu ann, chomh maith le gnéithe de thionscadail phobail, lena n-áirítear tionscadal cuilte pobail Bheairic Richmond.

Nuair a bheidh an comóradh foirmiúil thart, beidh na daoine a bheidh i láthair in ann taibhiú téatair sráide a fheiceáil ó ghrúpa pobail ban.

Beidh taispeántas ann, a fheicfidh aíonna a gheobhaidh cuireadh chuig an ócáid roimh an searmanas agus ina dhiaidh.


Information

Eolas

Is it open to the public? The main indoor part of the event is for an invited audience of 400 people, primarily representatives of women across all strands of society. Members of the public who wish to attend will be able to view events happening both inside and out from special viewing areas in the courtyard. Large viewing screens will be available. Entry to courtyard will be on a first-come, first-served basis. Entry from 12.30pm.

How do I get there? For guidance on how to get to the location, by public or private transport, visit the IMMA websiteTo plan your public transport journey please visit Transport for Ireland

Is it family friendly? The public part of the programme, the grounds of the venue, and IMMA are family friendly. Limited seating will be available in the courtyard for this event.

What about car parking? Limited paid car parking facilities are available onsite.

Is there an entrance charge? No. Access to IMMA is also free of charge except for special exhibitions.

 

For more information please visit The Royal Hospital Kilmainham online, and for FAQs and essential information on other key events, see here.

An bhfuil fáilte roimh an bpobal? Tá an phríomhchuid taobh istigh ar siúl do lucht féachana 400 duine a fuair cuireadh, go príomha ionadaithe ban as gach snáithe den sochaí. Beidh baill den  phobal ar mian leo freastal amharc ar imeachtaí a bheidh ag tarlú taobh istigh nó taobh amuigh ó limistéir amhairc speisialta sa chlós. Beidh scáileáin  mhóra ar fáil.

Conas a bhainim an áit amach? Chun treoir a fháil ar mhaithe leis an  áit a bhaint amach, idir iompar poiblí agus iompar príobháideach,  tabhairt cuairt ar shuíomh gréasáin IMMAFéach  Transport for Ireland chun d’aistear ar an gcóras iompair phoiblí a phleanáil. 

An imeacht é atá oiriúnach do theaghlaigh? Tá an phríomhchuid den chlár, ar thailte an ionaid, agus IMMA oiriúnach do theaghlaigh. Ach, ní bheidh aon áit suí  ar fáil.

Cad faoi charrpháirceáil? Tá áiseanna carrpháirceála teoranta ar fáil ar an suíomh.

An bhfuil táille isteach? Níl. Tá rochtain ar IMMA saor in aisce  seachas taispeántais speisialta.

 

Chun tuilleadh eolais a fháil téigh chuig Ospidéal Ríoga Chill Mhaighneann ar líne. Féach anseo le haghaidh Ceisteanna Coitianta agus eolas riachtanach faoi imeachtaí tábhachtacha eile.

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.