Events Imeachtaí

National Conference | Fringe Programme Chomhdháil Náisiúnta | An Clár Imeallach

  • Start / Tús:
  • 10.11.16
  • End / Críoch:
  • 12.11.16
  • NUI Galway & Galway City

The arts and culture element to Ireland 2016’s ambitious Centenary Conversations, Galway programme, a unique array of fringe events are taking place within NUI Galway and Galway City this November.

An ghné ealaíon agus cultúir de chlár uaillmhianach Éire 2016, Ag Cur is ag Cúiteamh faoin gComóradh Céad Bliain, Gaillimh, beidh sraith shainiúil d’imeachtaí imeallacha ar siúl laistigh de OÉ Gaillimh agus i gCathair na Gaillimhe i mí na Samhna.

With a lively, open, festival atmosphere expected, conference participants and the wider public are encouraged to attend these compelling fringe events. 

The diverse programme includes fantastic exhibitions and demonstrations, such as brilliant young inventors and engineers Harry and Jack Ennis' portrayal of a century of Irish science, spirited discussions and debates including the Twenty One Sixteen Parliament chaired by Hector Ó hEochagáin, Paddy Cullivan's intriguing Ten Dark Secrets of 1916 and a chance to delve into the topics of the day with The Experts Bite Back, an event that fact checks claims by politicians and the media on recent controversial issues. 

A special 1916|2016 version of the long-running, subversive Leviathan: Political Cabaret will see evening of thoroughly entertaining debate hosted by Hector Ó hEochagáin. The ever-popular History Ireland Hedge School will dissect, with a healthy dose of humour, the issues raised in the conference itself, while 16 and Rising brings a dramatic and exciting imagining of a modern-day insurrection.

The fringe programme also boasts an impressive array of Irish language events, from exhibitions chronicling the Irish language revival, to a series of compelling performances of Éirí Amach AmúAindrias Ó Cathasaigh and Pádraigh Ó Snodaigh perform Todhchaí Na Físe, while captivating performances of Seacht mBua an Éirí Amach, Tóraíocht Dhiarmada agus Ghráinne, Eoghainín na nÉan and Mac Piarais i bPictiúr will also take place.

There's debate as Gaeilge too with the Éire Aontaithe panel discussing the notion of a united Ireland, while Club Féile Na Comhdhála/Fringe Festival Club includes stunning performances by Rónán Ó Snodaigh and Lasrach.

An exciting programme that invites everyone to interact with and explore the core themes of The Centenary Conversations, come explore these ideas through the fringe's utterly unique and inviting prism. 

Find out about the National Conference here, or explore more fringe events here.

Táthar ag súil le hatmaisféar beoga, oscailte ag an bhféile, agus spreagtar rannpháirtithe na comhdhála agus an pobal i gcoitinne freastal ar na himeachtaí imeallacha, láidre seo.

Áirítear sa chlár éagsúil taispeántais agus léirithe iontacha, cosúil le léiriú na n-aireagóirí agus innealtóirí óga iontacha Harry agus Jack Ennis ar chéad bliain d’eolaíocht na hÉireann, pléití agus díospóireachtaí beoga lena n-áirítear Parlaimint Dhá Mhíle, Céad a Sé Déag faoi chathaoirleacht Hector Ó hEochagáin, Ten Dark Secrets of 1916 fíorspéisiúil Paddy Cullivan agus deis le féachaint ar chúrsaí reatha an lae le The Experts Bite Back, imeacht ina seiceáiltear fíricí a rinne polaiteoirí agus sna meáin maidir le saincheisteanna conspóideacha le déanaí.

Leagan speisialta 1916/2016 den imeacht fadtéarmach, suaiteach Leviathan: Sa Cabaret Polaitiúil beidh tráthnóna de dhíospóireacht an-taitneamhach arna óstáil ag Hector Ó hEochagáin. Déanfar scagadh san imeacht Scoil Chois Claí History Ireland a bhfuil an-tóir air go fóill, agus roinnt mhaith grinn ann, ar na saincheisteanna a ardaíodh sa chomhdháil féin, agus tugann 16 and Rising samhlú drámata agus spleodrach éirí amach nua-aimseartha dúinn.

Tá réimse leathan imeachtaí Gaeilge ar fáil sa chlár imeallach, ó thaispeántais ina ndéantar cur síos ar athbheochan na Gaeilge, go sraith taibhithe an-suimiúla de Éirí Amach Amú, taibhíonn Aindrias Ó Cathasaigh agus Pádraig Ó Snodaigh Todhchaí na Físe, agus déantar taibhithe iontacha de Seacht mBua an Éirí Amach, Tóraíocht Dhiarmada agus Ghráinne, Eoghainín na nÉan agus Mac Piarais i bPictiúir  chomh maith.

Beidh díospóireacht as Gaeilge ar siúl chomh maith le painéal Éire Aontaithe ina ndéanfar plé ar Éirinn aontaithe, agus áirítear le Club Féile Na Comhdhála taibhithe iontacha ó Rónán Ó Snodaigh agus Lasrach.

Clár spleodrach a thugann cuireadh do gach duine idirghníomhú le croíthéamaí na comhdhála Ag Cur is ag Cúiteamh faoin gComóradh Céad Bliain agus iad a fhiosrú, tar agus fiosraigh na smaointe seo trí phriosma uathúil agus tarraingteach an imill.

Tá tuilleadh eolais faoin gComhdháil Náisiúnta anseo, nó fiosraigh tuilleadh imeachtaí imeallacha anseo.

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.