Events Imeachtaí

Kilmainham Courthouse Theach Cúirte Chill Mhaighneann

Kilmainham Gaol
  • Start / Tús:
  • 30.03.16
  • Kilmainham Courthouse

There will be an official opening of the visitor amenities at Kilmainham Courthouse.

Beidh oscailt oifigiúil na gconláistí do chuairteoirí ag Teach Cúirte Chill Mhaighneann.

Between May 3-12, 1916, fourteen leaders of the Rising were executed by firing squad in what had been the Stone-breakers’ yard. Today the Gaol is open as a Visitor Centre and receives visitors from all over the world. Major works have been undertaken at the former Kilmainham Courthouse next door to the Gaol to adapt it for visitors. The building will be officially opened on Wednesday, March 30, 2016.

Idir an 3 agus an 12 Bealtaine 1916, chuir scuad lámhaigh ceithre dhuine dhéag de cheannairí an Éirí Amach chun báis i seanchlós na mBristeoirí Cloch. Inniu tá an Príosún oscailte mar Ionad do Chuairteoirí agus tagann cuairteoirí ann as gach cearn den domhan. Tá oibreacha móra déanta i sean-Teach Cúirte Chill Mhaighneann taobh leis an bpríosún lena chóiriú do chuairteoirí. Osclófar an foirgneamh go hoifigiúil Dé Céadaoin, an 30 Márta 2016.


Information

Eolas

Is it open to the public? The official opening will be restricted to invited guests. However, following the official opening the new extended Visitor facilities will be fully open to the public from Thursday, 31 March. Kilmainham Gaol Museum is open seven days a week including Bank Holidays from 9.30am to 5.30pm (last tour at 4.30pm); extended opening times will apply during summer months; please see Heritage Ireland online for details. Average Length of Visit: 45 - 50 mins. Closed December 24-26. 

How do I get there? For guidance on how to get to the location by public transport see here or visit Transport for Ireland.

Is it family friendly? Yes. Please note unaccompanied minors (under 18s) will not be admitted.

What about carparking? Public carparking is available in the grounds of the Royal Hospital nearby and in the Hilton Hotel directly across from the Gaol.  Parking fees apply.

Is there a charge? Yes. For details, please see here

 

For more information please visit Heritage Ireland online, and for FAQs and essential information on other key events, see here.

An bhfuil sé oscailte don phobal? Beidh an oscailt oifigiúil teoranta d’aíonna ar tugadh cuireadh dóibh. Ach tar éis é a oscailt go hoifigiúil beidh an tIonad Cuairteoirí nuachóirithe ar oscailt go hiomlán don phobal ar an 31 Márta. Tá Músaem Phríosún Chill Mhaighneann oscailte seacht lá na seachtaine, Laethanta Saoire Poiblí san áireamh, ó 9.30am go 5.30pm (tosaíonn an turas deireanach ag 4.30pm); bíonn uaireanta oscailte níos faide ann i rith an tsamhraidh; féach, le do thoil, ar Heritage Ireland le haghaidh sonraí. Gnáthfhad na Cuairte: 45-50 nóim. Dúnta an 24-26 Nollaig. 

Conas a bhainim an áit amach? Chun treoir a fháil ar mhaithe leis an áit a bhaint amach, idir iompar poiblí agus iompar príobháideach, féach anseo  nó tabhair cuairt ar Transport for Ireland.

An imeacht é atá oiriúnach do theaghlaigh? Is ea. Tabhair faoi deara nach dtabharfar cead isteach do mhionaoisigh (faoi 18) neamhthionlactha.

Cad faoi charrpháirceáil? Tá carrpháirceáil phoiblí ar fáil ar thailte an Ospidéil Ríoga in aice láimhe agus in Óstán an Hilton díreach trasna ón bPríosún. Tá táillí páirceála ann.

An ngearrfar táille? Gearrfar. I gcomhair tuilleadh sonraí, féach anseo

 

Chun tuilleadh eolais a fháil téigh chuig Oidhreacht Éireann ar líne. Féach anseo le haghaidh Ceisteanna Coitianta agus eolas riachtanach faoi imeachtaí tábhachtacha eile.

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.