Events Imeachtaí

Kevin Barry Room at the National Concert Hall Seomra Kevin Barry sa Cheoláras Náisiúnta

  • Start / Tús:
  • 11.04.16
  • National Concert Hall
  • Event webpage
  • / Leathanach gréasáin imeachtaí

The official opening of new facilities including the Kevin Barry Room at the National Concert Hall.

Oscailt oifigiúil áiseanna nua lena n-áirítear Seomra Kevin Barry sa Cheoláras Náisiúnta.

The restoration of the historic Kevin Barry Rooms – three interconnecting rooms on the first floor, which were the setting for the Treaty ratification debates of the second Dáil Éireann.

Forming part of a replacement façade built between 1914 and 1919 and designed by the Irish architect R.M.Butler (later Professor of Architecture at UCD) the rooms were originally designed as the Council Chamber of University College Dublin.

Between 14 December 1921 and 10 January 1922 these rooms were the setting for the Treaty ratification debates of the second Dáil Éireann, following the signing of the Anglo Irish Treaty in London on 6 December.

The current plan envisages an architecturally sensitive restoration and renovation, together with acoustic treatment, soundproofing and re-configuring of the rooms to an elegant yet functional small auditorium and flexible education spaces. Access problems will resolved by opening up the existing marble staircase to the main foyer and through the addition of a lift. The foyer area on the first floor will become a bright and relaxed public space, with access to a new atrium ‘winter garden ‘café.

This project will enable significant expansion of the artistic and educational programme of the National Concert Hall, will provide Irish musicians with exciting new opportunities to showcase their talents and provide the Irish music-loving public with a new small-scale venue for chamber music, jazz, traditional and contemporary music.

Work is currently proceeding to schedule, with a completion deadline of April 2016.

An official opening is currently planned for Monday, 11 April, to be followed by an opening season of events to include classical chamber music, traditional music, jazz, contemporary music, spoken word and lectures during April, May and June.

There will also be an exhibition about Kevin Barry (courtesy of UCD) and a photographic exhibition on the history of the space dating back to the Treaty debates.

Click here for more information.

Athchóiriú Sheomraí stairiúla Kevin Barry – trí sheomra idirnasctha ar an gcéad urlár, inar tharla díospóireachtaí maidir le daingniú an Chonartha sa dara Dáil Éireann.

Bhí na seomraí mar chuid d’aghaidh ionaid a tógadh idir 1914 agus 1919 agus a dhear an t-ailtire Éireannach R.M. Butler (Ollamh le hAiltireacht in UCD ina dhiaidh sin). Dearadh at dtús iad mar Sheomra Comhairle Choláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath.

Idir an 14 Nollaig 1921 agus an 10 Eanáir 1922, bhí díospóireachtaí faoi dhaingniú an Chonartha sa chéad Dáil Éireann ar bun sna seomraí seo tar éis shíniú an Chonartha Angla-Éireannaigh i Londain ar an 6 Nollaig.

Beartaítear sa phlean reatha athchóiriú íogair ó thaobh ailtireachta, mar aon le cóireáil fuaime, fuaimdhíonadh agus athchumrú na seomraí chuig halla éisteachta álainn agus feidhmeach agus spásanna oideachais solúbtha. Réiteofar fadhbanna rochtana tríd an staighre reatha chuig an bpríomh-halla a oscailt agus trí ardaitheoir a chur isteach. Beidh an limistéar halla ar an gcéad urlár ina spás poiblí geal agus suaimhneach, agus beidh rochtain ar chaifé nua ‘gairdín geimhridh’ san aitriam.

Cumasóidh an tionscadal fairsingiú suntasach chlár ealaíonta agus oideachais an Cheolárais Náisiúnta, cuirfidh sé deiseanna nua spreagúla ar fáil do cheoltóirí Éireannacha chun a mbuanna a thaispeáint agus tabharfaidh sé ionad beag do phobal na hÉireann ar breá leo ceol le héisteacht le ceol aireagail, snagcheol, ceol traidisiúnta agus comhaimseartha.

Tá obair ar siúl faoi láthair agus táthar ag súil go mbeidh sé críochnaithe in Aibreán 2016.

Tá oscailt oifigiúil beartaithe faoi láthair don Luan, an 11 Aibreán, agus ina dhiaidh beidh séasúr oscailte imeachtaí lena n-áirítear ceol clasaiceach aireagail, ceol traidisiúnta, snagcheol, ceol comhaimseartha, an focal labhartha agus léachtaí i rith Aibreáin, Bealtaine agus Meithimh.

Beidh taispeántas chomh maith maidir le Kevin Barry (a bhuíochas do UCD) agus taispeántas grianghraif maidir le stair an spáis siar chomh fada le díospóireachta an Chonartha.

Cliceáil anseo chun tuilleadh eolais a fháil.

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.