Events Imeachtaí

Garden of Remembrance Ceremony Searmanas sa Ghairdín Cuimhneacháin

Dublin Garden of Remembrance
  • Start / Tús:
  • 26.03.16 12:00
  • Garden of Remembrance

A remembrance ceremony for all those who died during the events of 1916 will be held in the Garden of Remembrance. The event will have a cultural element with music and poetry included, and will be attended by President Michael D. Higgins.

Beidh searmanas cuimhneacháin do gach duine a fuair bás le linn imeachtaí 1916 ar siúl sa Ghairdín Cuimhneacháin. Beidh cultúr le sonrú san ócáid lena n-áireofar ceol agus filíocht. Beidh an tUachtarán Micheál D. Ó hUigínn i láthair.

This is a ceremony in two parts to remember and honour those who gave their lives in the cause of Irish Freedom.

The ceremony will open with a cultural piece, which will include readings, music and poetry. A plaque will be unveiled, which will be inscribed with a specially commissioned poem to commemorate the centenary of the 1916 Easter Rising.

The second half of the ceremony comprises the formal State Commemoration of the Irish Volunteers, who gave their lives during the Rising. It will include a solemn wreath-laying ceremony followed by a minute of silent reflection and a piper's lament, and the raising of the National Flag to full mast.

Beidh dhá chuid sa searmanas seo a chuimhneoidh orthu siúd a fuair bás ar son shaoirse na hÉireann agus a thabharfaidh onóir dóibh.

Osclófar an searmanas le blaisín cultúrtha, lena n-áireofar léamha, ceol agus filíocht. Nochtfar plaic ar a ngreanfar dán arna choimisiúnú go speisialta chun comóradh céad bliain Éirí Amach 1916 a cheiliúradh.

Déanfar Comóradh Stáit foirmiúil ar Óglaigh na hÉireann a fuair bás le linn an Éirí Amach sa dara leath den searmanas. Beidh searmanas sollúnta fleascleagain, nóiméad machnaimh chiúin agus caoineadh píobaire i gceist agus ardófar an Bhratach Náisiúnta ar lánchrann.


Information

Eolas

When does it take place? From noon, on Saturday 26th March with an expected duration of not more than 75 minutes.

Is it open to the public? The event is open to the public but viewing will be restricted because of space limitations. There will be a large number of invited guests, predominantly relatives of the 78 Irish Volunteers who lost their lives in the Rising. They will be seated inside the Garden of Remembrance. Viewing areas with screens are available to members of the public outside the garden on Parnell Square North.

How do I get there? To plan your public transport journey please visit Transport for Ireland.

Is it family friendly? Because it is a formal event with limited mobility for its duration, it may not be suitable for young children.

What about car parking? Public transport is strongly advised. Car parking in the area may be found here. There is limited on-street parking.

Is there a charge? No charge. 

 

For FAQs and essential information on this and other key events, see here.

Cathain a bheidh an ócáid ar siúl? Ó mheán lae, Dé Sathairn, an 26 Márta; meastar nach mairfidh an ócáid níos faide ná 75 nóiméad.

An bhfuil fáilte roimh an bpobal ag an imeacht? Tá fáilte roimh an bpobal ag an imeacht ach beidh srian ar chúrsaí féachana de bharr teorainneacha spáis. Beidh líon mór aíonna ar tugadh cuireadh dóibh i láthair – daoine muinteartha na 78 ball d’Óglaigh na hÉireann a maraíodh san Éirí Amach den chuid is mó. Beidh siadsan ina suí taobh istigh den Ghairdín Cuimhneacháin. Beidh ionaid amhairc ina bhfuil scáileáin ar fáil don phobal mór lasmuigh den ghairdín i gCearnóg Parnell Thuaidh.

Conas a bhainim an áit amach? Amharc ar Transport for Ireland chun d’aistear ar an gcóras iompair phoiblí a phleanáil.

An imeacht é atá oiriúnach do theaghlaigh? Ós rud é gur imeacht foirmiúil é agus nach mbeifear in ann bogadh thart mórán fad a bhíonn sé ar siúl, b’fhéidir nach mbeidh sé oiriúnach do pháistí óga.

Cad faoi charrpháirceáil? Moltar go láidir duit an córas iompair phoiblí a úsáid. Is féidir carrpháirceáil sa cheantar a fháil anseo. Tá páirceáil sráide theoranta ann.

An ngearrfar táille? Ní ghearrfar. 

 

Féach anseo le haghaidh Ceisteanna Coitianta agus eolas riachtanach faoin imeacht seo agus faoi imeachtaí tábhachtacha eile.

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.