The Military Archives An Chartlann Mhíleata

The Military Archives
The Military Archives An Chartlann Mhíleata

The newly refurbished Military Archives facility in Cathal Brugha Barracks in Rathmines, Dublin 6 is home to the largest collection of revolutionary period archives including the Military Service Pensions Collection and the Bureau of Military History.

Rinnedh athchóiriú le déanaí ar shaoráid na Cartlainne Míleata i nDún Chathail Bhrugha i Ráth Maoinis, Baile Átha Cliath 6, agus is ann atá an bailiúchán is mó de chartlanna ó thréimhse an Éirí Amach lena n-áirítear an Bailiúchán Pinsean Seirbhíse Míleata agus Biúró na Staire Míleata.

The newly refurbished Military Archives facility in Cathal Brugha Barracks in Rathmines, Dublin 6 is home to the largest collection of revolutionary period archives including the Military Service Pensions Collection and the Bureau of Military History. 

The Military Archives is the place of deposit for archival records of the Defence Forces, the Department of Defence and the Army Pensions Board, under the terms of the National Archives Act, 1986.

Its function is to acquire, preserve and make available these records from the revolutionary period to the present, including United Nations service overseas since 1958. It also holds over 1,000 private collections from families and individuals providing a detailed and personal insight to the 1912-1923 period and key contemporary events of the State.

The new building which was opened as part of the government's centenary permanent reminders project on 26th April 2016 provides for a front of house facility, administration accommodation and a new, purpose-built repository which is the largest and most technologically advanced in the State providing storage for the physical files upon which the personal accounts of previously unknown individuals and events can now be accessed and made available to the public. It will provide an appropriate showcase for the most significant collections of archival material relating to the 1916 Rising anywhere in the world. 

It will also serve as a permanent reminder of this commemorative year and will ensure the safeguarding and accessibility of the collections for future generations. Members of the public have the opportunity to view the original personal testimonies of both female and male 1916 veterans and their families which have been the cornerstone records for the many publications, exhibitions and discussions surrounding the events of 1916.

Click here for more information. 

Rinnedh athchóiriú le déanaí ar shaoráid na Cartlainne Míleata i nDún Chathail Bhrugha i Ráth Maoinis, Baile Átha Cliath 6, agus is ann atá an bailiúchán is mó de chartlanna ó thréimhse an Éirí Amach lena n­áirítear an Bailiúchán Pinsean Seirbhíse Míleata agus Biúró na Staire Míleata. 

Is í an Chartlann Mhíleata an áit taiscthe le haghaidh taifid chartlainne de chuid Óglaigh na hÉireann, na Roinne Cosanta agus Bord na nArm­Phinsean faoi théarmaí an Achta um Chartlann Náisiúnta, 1986.

Is í feidhm na Cartlainne na taifid sin ón tréimhse réabhlóideach go dtí an t­am i láthair, lena n­áirítear seirbhís thar lear leis na Náisiúin Aontaithe ó 1958 i leith, a shealbhú, a chaomhnú agus a chur ar fáil. Tá breis is 1,000 bailiúchán príobháideach ann freisin ó theaghlaigh agus ó dhaoine aonair lena soláthraítear léargas mionsonraithe pearsanta ar thréimhse 1912­-1923 agus ar imeachtaí tábhachtacha comhaimseartha an Stáit.

Osclaíodh foirgneamh nua an 26 Aibreán 2016 mar chuid de thionscadal caipitil comórtha céad bliain an Rialtais. San fhoirgneamh sin, tá áiseanna fáilteachais, cóiríocht riaracháin, agus stór nua saintógtha atá ar an stór is mó agus is nua­aimseartha ó thaobh na teicneolaíochta de. Tá stóras ann do na comhaid fhisiciúla trínar féidir cuntais phearsanta ar dhaoine agus ar imeachtaí nach raibh ar eolas go dtí seo a rochtain agus a chur ar fáil don phobal. Ardán cuí a bheidh ann do na bailiúcháin is tábhachtaí ar domhan d’ábhar cartlainne a bhaineann le hÉirí Amach 1916.

Beidh sé ina mheabhrú buan freisin ar an mbliain chomórtha seo, agus cinnteoidh sé cosaint agus inrochtaineacht na mbailiúchán do na glúine amach romhainn. Is féidir leis an bpobal féachaint ar fhianaise phearsanta bhunaidh ó fhir agus ó mhná a throid i 1916 agus óna dteaghlaigh siúd. Ba ar na taifid sin a bunaíodh go leor de na foilseacháin, de na taispeántais agus den phlé ar imeachtaí 1916.

Faigh tuilleadh eolais are an imeacht seo anseo

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.